Olen koulutukseltani biologi (HY 1985) ja taiteen tohtori (TaiK/Aalto-yliopisto 2007). Työskentelen ympäristöministeriössä maisema-asioista vastaavana ympäristöneuvoksena. Työtehtäviini kuuluvat muun muassa maisema-alueet, maisemanhoitoalueet, maisemanhoidon kehittäminen, perinnebiotooppien hoito sekä maisemansuojelun kansainvälinen yhteistyö.

Pääkiinnostukseni valokuvauksessa kohdistuu ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tarkasteluun ja taltiointiin. Kuvauskohteena ovat kulttuurimaisemat ja niihin liittyvät ilmiöt sekä kotomaassa että muualla maailmaa. Maisemamuutosten systemaattinen dokumentointi on erityisalani.

Olen ollut mukana useissa maisema-aiheisissa kuvateoksissa ja tietokirjoissa joko ainoana tekijänä tai työryhmän jäsenenä. Kaksi kirjaa niistä on valittu vuoden luontokirjaksi (Toukohärkä ja kultasiipi – niityt ja niiden hoito, Otava 1995 sekä Suomalainen kulttuurimaisema, Tammi 2000). Ensin mainitulle myönnettiin myös valtion tiedonjulkistamispalkinto. Valokuvataiteen väitöskirjani oli Visuaalinen maisemaseuranta, kulttuurimaiseman muutosten valokuvadokumentointi, Musta Taide 2007.

Valokuvanäyttelyitä olen pitänyt vuodesta 1995 lähtien useita kymmeniä sekä Suomessa että ulkomailla. Olen myös osallistunut moniin ryhmänäyttelyihin.

Vaikka en ole päätoiminen valokuvaaja, niin hyödynnän valokuviani jatkuvasti ammatillisesti virkatehtävieni yhteydessä. Valokuvien avulla havainnollistan maisemiin liittyviä erilaisia piirteitä, ilmiöitä ja ulottuvuuksia, kuten arvotekijöitä sekä maisemanhoidon menettelytapoja. Kuvillani pyrin vaikuttamaan myös päätöksentekoon.