Tärkeimmät kuvauskohteet:
Itämeri, saariston luonto ja kulttuuri, kosteikot, Suurtunturit

Aloitin luonnon kuvaamisen 1960-luvun lopulla kotinurkiltani Kokemäenjoelta, joka on pysynyt kuvauspaikkanani siitä lähtien. Samaan aikaan tärkeimmiksi kuvauskohteikseni tulivat myös meri ja saaristo, niiden luonto ja kulttuuri. Hyvin merkittävässä roolissa on koko ajan ollut merikotka, jonka suojelutyössä olen ollut mukana 1970-luvun alkupuolelta asti. Myös harmaahylkeen ja itämerennorpan suojelutyöhön olen osallistunut vuosikymmeniä. Sekä merikotkien että merihylkeiden elämään ja käyttäytymiseen perehtyminen on antanut tilaisuuden niiden laajamittaiseen kuvaamiseen ja nostanut esiin huolen Itämeren tilasta. Pyrin valokuvillani vaikuttamaan meriluonnon ja saaristokulttuurin suojeluun. Siihen kuuluu myös vaikeissa oloissa työskentelevien pienkalastajien kuvaaminen.
Mereltä on ollut luontevaa siirtyä välillä kuvaamaan Käsivarren Lapin suurtunturien luontoa ja luontaiselinkeinonharjoittajia, koska näkymät karussa pohjolassa muistuttavat saaristomaisemia.