METSON SUKU — SUOMEN KANALINNUT

 

Kanalinnut ovat pohjoisen erikoisimpia lintuja lumikieppeineen, soitimineen ja talviparvineen. Miten ne elävät? Miksi ne hupenevat? Voiko ihminen auttaa?

Metson suku esittelee kanalintujen sopeutumia, elintapoja ja kannanmuutoksia. Se kertoo metsäkanojen merkityksestä Suomen muinaisessa erätaloudessa ja niistä elämyksistä, joita pakoon rymistelevä metso, suolla puliseva teeri tai tunturissa naurava riekko tuovat luonnonkulkijoille, koreaa fasaania ja peltolakeuksien peltopyitä unohtamatta.

Teos esittelee mukaansatempaavasti Pohjolan kahdeksan kanalintulajia. Ennennäkemättömät valokuvat esittävät lintuja elinpiireillään, kevään soidinkiihkosta talven tykkymetsiin. Kuvitus kattaa lintujen koko vuodenkierron ja elämänkulun, suhteen elinympäristöihin, petoihin ja ihmiseen.

Kirjan on kuvannut luontokuvaaja Markus Varesvuo ja kirjoittanut ornitologi, tietokirjailija Pertti Koskimies, kumpikin palkittuja tekijöitä. Kirja on tarkoitettu luontoharrastajille ja -kuvaajille, metsästäjille, metsäammattilaisille ja kaikille suomalaisesta luonnosta kiinnostuneille.

Kustantaja Docendo, taittaja Elina Reineck.

http://www.lintukuva.fi/store/Metsonsuku/index.html