Yleisesikuntaeverstiluutnantti, kaupunginvaltuutettu, tietokirjailija, ympäristö- ja matkailuyrittäjä.
Valokuvausta olen harrastanut nuoruudestani lähtien. Kuvauskiinnostukseni sai uuden sysäyksen digitaalikameroiden myötä 2000-luvun alussa. Ammattimaiseksi kuvaustoiminta muuttui vuonna 2011 kun siirryin upseerin virasta reserviin.
Olen pyrkinyt tuotteistamaan luontokuvaukset näyttelyihin ja kirjoihin sekä niitä tukeviin alustuksiin, artikkeleihin ja web-materiaaleihin. Osa töistäni on ollut asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä erikoiskuvauksia. Johtamassani yrityksessä, GreenMent Finland Oy:ssä, valo- ja videokuvaus ovat keskeisessä roolissa dokumentoitaessa asiakkaille heidän toimintansa vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. Käytössäni on perinteisen kuvauskaluston lisäksi riistakamerat, time-laps-kamerat, multikopterikuvauskalusto ja tänä syksynä myös lämpökamerat.
Verkostoituminen on ollut ja on toiminnassani tärkeää. Olen perustanut ja toimin web-masterina lukuisissa fb-ryhmissä. Niistä tärkein on www.facebook.com/aarresaaret. Järjestämäni luonto- ja historiaretket ovat tärkeä verkostoitumis- ja markkinointikanava. Erityinen kiinnostuksen kohteeni on Helsingin sotilassaariston ja avomeren luonto kaikkina vuodenaikoina.
Seuraavassa on luetteloitu toteuttamani/organisoimani näyttelyt ja toimittamani kuvakirjat.
Näyttelyt

Santahamina – sotilassaaren luontoaarteet. Sanomatalo. MPKK ja Helsingin luontokuvaajat ry, 2009.
Santahamina – sotilassaaren luontoaarteet. Finlandiatalo. Helsingin luontokuvaajat ry, 2009.
Sotilassaaren luontoaarteet. STOA. MPKK ja Helsingin luontokuvaajat ry, 2010.
Santahaminan luonto- ja kulttuuriarvot. Santahaminan sotilaskoti. 2011.
Sandis – Skutsi, Sköne, Intti. Virka Galleria. Tuotantoryhmä Aarresaaret, 2011.
Aarresaaret. Virka Galleria. Tuotantoryhmä Aarresaaret, 2013.

Julkaisut (kuvateokset)

Porkkala – Tapahtumien keskellä. MPKK ja Edita, 2007.
Porkala – I händelsernas centrum. MPKK ja Edita, 2008.
Santahamina – Viaporin linnoituksen itäinen lukko. MPKK ja Edita, 2008.
Santahamina – Sotilassaaren luontoaarteet. MPKK ja Edita, 2009.
Maanpuolustuskorkeakoulu 20 vuotta. Sotilasyliopiston ensiaskeleet 1993–2013. MPKK ja Juvenes Print, 2013.
Santahamina – Sinivalkoinen saari. MPKK ja Juvenes Print, 2013.
Aarresaaret – Helsingin saariston uskomaton luonto. Gummerus, 2014.