Suomalainen Maisema

Suomalainen maisema on maamme eturivin ammattiluontokuvaajien julkaisuhanke, joka toteutuu monena eri mediana ja tapahtumana. Hankkeen rungon muodostaa Suomalainen maisema -kirjasarja, joka koostuu neljästä kirjasta.

Hankkeen tavoitteet

  • Juhlistaa 100-vuotiasta Itsenäistä Suomea.
  • Näyttää yksityisille ihmisille ja päättäjille kuinka monipuolinen ja kaunis on suomalainen maisema.
  • Lisätä ymmärrystä sille, että suomalainen maisema on arvokas ja sen säilyttäminen tuleville sukupolville on meidän kaikkien yhteinen asia.
  • Antaa suomalaisille julkisen sektorin toimijoille ja yrityksille välineitä viestittää puhtaan ympäristön ja suomalaisen maiseman merkityksestä sekä Suomessa että ulkomailla.

Suomalainen maisema on suomalaisten ammattiluontokuvaajien julkaisuhanke 100-vuotiaan itsenäisen Suomen kunniaksi.
Hanke on osa virallista Suomi 100v. ohjelmistoa.

Lappi ja koillismaa

Pohjoiset maisemat ovat monelle se, mikä tulee ensiksi mieleen suomalaisesta luonnosta. Lapin koskemattomat erämaat, harmoniset tunturinäkymät ja puhdasvetiset purot. Koillismaa yhdistyy maisemallisesti ja matkailullisesti Lappiin, ja niinpä se on luonteva osa tätä kirjaa. Lapin ja Koillismaan luonto on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa on suuriakin alueellisia eroja. Käsivarressa sijaitsevat Suomen korkeimmat tunturit, Inarin ja Utsjoen järvialueet ja pystyseinämäiset jokilaaksot sekä eteläisemmän Lapin ja Koillismaan tasaiset metsämaat ja laajat aapasuot – kaikki nämä ovat oleellinen osa pohjoisia maisemia.

Suomen ammattiluontokuvaajien upeat kuvat välittävät pohjoisen Suomen maisemat ja tunnelmat eri vuodenaikoina. Kirjan tekstin on laatinut tietokirjailija ja toimittaja Veikko Neuvonen.

Lappi ja Koillismaa on kolmas osa Suomalainen maisema -kirjasarjassa, joka huipentuu itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta vuonna 2017.

Julkaistu: 09/2016

Järvien Suomi

Suomalaisilla on läheinen suhde luontoon; ainutlaatuinen luonto ja maisema ovat suomalaisuuden peruspilareita. Me osaamme arvostaa ja kunnioittaa luontoa ja sen tuomia mahdollisuuksia.

Suomalainen maisema – Järvien Suomi -kirjassa yhdistyvät ammattiluontokuvaajien huippukuvat ja luontotoimittaja Veikko Neuvosen asiantunteva teksti kokonaisuudeksi, joka tuo hienolla tavalla esiin Suomen järviluonnon historian ja kehityksen.

Kirjassa esitellään Suomen järvien synty viime jääkauden päätyttyä sekä erityisesti suurjärvemme Saimaa, Päijänne, Pielinen, Inarijärvi ja Näsijärvi. Näemme, miten järvet ovat vaikuttaneet Suomen kehitykseen kulkuväylinä sekä asutuksen ja teollisuuden sijaintipaikkoina ja miten vesistöjen rannoille ovat rakentuneet myös monet tärkeimmät linnamme.

Julkaistu: 09/2014

Kotomaamme koko kuva

Kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi kertoo pääteoksessaan seitsemän veljeksen railakkaista nuoruuden seikkailuista 1800-luvun Suomen salomailla. Romaaninlopussa veljistä nuorimmainen, Eero, nähdään isäntänä pirtissään sanomalehteä lueskelemassa. Hänestä on tullut arvostettu kansalainen,ja hänen sydämeensä on piirtynyt ”kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset äidinkasvot”.
Samalla tapaa Suomi on käynyt läpi oman kasvukertomuksensa, jonka jäljet näkyvät yhteiskunnassamme sekä meitä ympäröivissä maisemissa. Tämä kirja luo kuvan nyky-Suomen maisemista ja näyttää, mihin on päästy ja mistä on tarkoitus jatkaa.

Suomen ammattiluontokuvaajien hienot valokuvat esittelevät maamme maisemat yksityiskohtineen, maisemamaakunnittain, etelästä pohjoiseen, kaikkina vuodenaikoina. Kirjan tekstin on laatinut
taiteen tohtori, ympäristöneuvos Tapio Heikkilä.

Kotomaamme koko kuva on neljäs osa Suomalainen maisema -kirjasarjassa, joka juhlistaa Suomen satavuotista itsenäisyyttä.
Julkaistu: 03/2017

Saaristo

Merialueemme saaristot ovat järviluonnon ohella ainutlaatuisinta Suomea. Samanlaista kymmenientuhansien karien, luotojen, riuttojen sekä erikokoisten metsäsaarien, selkien ja salmivesien mosaiikkia ei muualla maailmassa ole. Suomalainen maisema – Saaristo -kirjassa ammattiluontokuvaajien hienot kuvat välittävät saariston ja rannikon maisemat ja tunnelmat eri vuodenaikoina. Ikänsä meren äärellä asuneen toimittaja, luontokuvaaja Arno Rautavaaran teksti avaa ja täydentää kuvien sanomaa.

Kirja näyttää saariston monet kasvot ja maisemallisen vaihtelun itärajalta Suomenlahtea pitkin Saaristomerelle ja Ahvenanmaalle ja sieltä edelleen Selkämeren ja Merenkurkun kautta Perämerelle. Näemme, miten saaristo on vähitellen muotoutunut maankohoamisen seurauksena nykyiselleen – ja muotoutuu edelleen. Opimme myös näkemään, miksi asutus on löytänyt sijansa saariston ja rannikon sopivimmilta paikoilta.

Julkaistu: 09/2015